لیست جریمه های ترافیکی سال 2023 ترکیه

traffic fines in in Turkey 2023

امروزه رانندگی و رفت‌وآمد با خودروهای شخصی، بخش زیادی از ساعات شبانه‌روز شهروندان را به خود اختصاص می‌دهد. این امر در شهرهای بزرگ‌تر به دلیل جمعیت بیشتر، محسوس‌تر است؛ زیرا جمعیت بیشتری از خودروهای شخصی استفاده می‌کنند.

Traffic fines in in Turkey 2023

traffic fines in in Turkey 2023

Today, driving and commuting with private cars takes up a large part of the day and night hours of the citizens. This is more noticeable in bigger cities due to more population; Because more people use private cars.

جریمه اضافه ماندن در ترکیه

Fine for overstaying in Turkey

اتباع ایرانی با پاسپورت خود می توانند در هر ۱۸۰ روز ۹۰ روز در ترکیه بمانند ، در این ۳ ماه مهلت دارند که نسبت به اخد اقامت ترکیه اقدام کنند. حتی چنانچه در این مدت نسبت به اخذ اقامت نیر اقدام کنید اما کارت شما صادر نشود در هنگام خروج شامل جریمه قانون نقض ویزا خواهید شد.

Fine for overstaying in Turkey

Fine for overstaying in Turkey

Iranian citizens can stay in Turkey for 90 days in every 180 days with their passports . They have a deadline of 3 months to apply for Turkish residence permit. Even if you apply for a residence permit during this period, but your card is not issued, you will be fined for violating the visa law at the time of departure.

آیا با خرید ملک به اروپا مهاجرت کنم یا ترکیه؟

امروزه ترکیه به عنوان مقصدی برای مهاجرت و سرمایه گذاری نه تنها برای ایرانیان، بلکه برای بسیاری از کشورهای دیگر از آفریقای شمالی و جنوبی گرفته تا اروپایی ها شناخته می شود که ترجیح می دهند یک آپارتمان، هرچند کوچک، در کشوری با آب و هوای خوب بخرند. کم هزینه.

Should I immigrate to Europe or Turkey by buying a property?

immigrate to Europe

Today, Turkey is known as a destination for immigration and investment, not only for Iranians, but for many other nations from North and South Africa to Europeans who prefer to buy an apartment, albeit a small one, in Have a country with good weather and low costs.

اجاره ماشین در ترکیه

ترکیه کشوری اوراسیایی است که در غرب آسیا و در تراس شرقی و جنوب شرقی اروپا واقع شده و با بلغارستان، یونان، گرجستان، آذربایجان، ایران، عراق و سوریه همسایه است و دارای 6530 کیلومتر مرز ساحلی است. اجاره ماشین در ترکیه راهی ایده آل برای کشف فرهنگ منحصر به فرد این کشور است.

Need to rent a car in Turkey

Turkey is a Eurasian country located in Western Asia and on the eastern and southeastern terrace of Europe and borders Bulgaria, Greece, Georgia, Azerbaijan, Iran, Iraq and Syria and has a 6530 km coastal border. Renting a car in Turkey is an ideal way to discover the unique culture of this country.