حق انحصاری ثبت اختراع در ترکیه

فرآیند حق ثبت اختراع

اخذ حق انحصاری ثبت اختراع فرآیندی جدی است که از قبل از درخواست با زیر سوال بردن نوآوری آغاز می شود و نیاز به ایجاد اسناد مرتبط و اخذ سند و حتی پس از آن، تجدید سالانه دارد.

ثبت اختراع – مدل کاربردی:

این امر به منظور جلوگیری از تولید، فروش و استفاده از اختراعات دیگران بدون اجازه و کسب حق امتیاز این اختراع برای مدت معین می باشد.

قبل از درخواست ثبت اختراع در ترکیه چه باید کرد؟

قبل از درخواست، می بایست بررسی شود که آیا این مورد یک اختراع است یا خیر. مواردی که به دلیل قانون ثبت اختراع به عنوان یک اختراع در نظر گرفته نمی شوند به شرح زیر می باشند:

 • روش های ریاضی ، نظریه ها ، اکتشافات.
 • برنامه ها و دستور العملهای فکری، تجاری و مربوط به بازی (به عنوان مثال روش یادگیری زبان، بیزنس پلن).
 • آثار ادبی، هنری و نرم افزارهای رایانه ای.
 • گردآوری و ارسال اطلاعات غیر فنی
 • روشها و فرآیندهای درمانی که باید روی بدن انسان و حیوانات بکار گرفته شوند.

  نام *
  نام خانوادگی *
  ایمیل *
  شماره تماس *
  کشور *

  موضوع
  پیغام شما

  این موارد اختراع محسوب نمی شوند، اما برای مثال می توان گفت که اگرچه نرم افزار یک نوآوری نیست، دستگاهی که با یک نرم افزار کار می کند می تواند یک اختراع باشد.

  آیا بهتر است که یک نوآوری به عنوان ثبت اختراع در نظر گرفته شود یا به عنوان یک مدل کاربردی؟

  مفید خواهد بود اگر قبل از در خواست در مورد حق ثبت اختراع و مدل کاربردی آگاهی داشته باشیم. برای اطلاع در مورد این دو مفهوم، لطفاً مقاله “حق ثبت اختراع چیست؟ ” را بخوانید.

  بررسی ثبت اختراع

   این مقوله فرایندی است که برای تحقق بخشیدن و تجاری کردن یک اختراع، به زمان طولانی و منابع مادی نیاز دارد. به همین دلیل، بسیار مهم است که بررسی شود آیا این اختراع واقعاً جدید است یا خیر. این امر از اتلاف وقت و منابع جلوگیری می کند.

  تهیه مدارک درخواست ثبت اختراع در ترکیه

  اسنادی که در قالب هر دو درخواست، یعنی حق ثبت اختراع و مدل کاربردی می بایست تهیه شوند، یکسان هستند. اسناد درخواست ثبت اختراع به شرح زیر است:

  • شرح
  • درخواست
  • خلاصه
  • نقشه اختراع
  • چکیده

  درخواست ثبت اختراع در ترکیه

  پس از تهیه مدارک درخواست ثبت اختراع، درخواست باید بصورت آنلاین از طریق سیستم دفتر ثبت اختراع انجام می شود.

  فرآیند ثبت اختراع

  1. درخواست آنلاین ثبت اختراع
  2. بررسی روند درخواست (1-3 روز)
  3. در صورت وجود کاستی، کمبودها باید تکمیل شوند (مدت زمان تکمیل 3 ماه)
  4. نامه رسمی کامل بودن درخواست
  5. درخواست گزارش تحقیق
  6. گزارش تحقیق (می تواند تا 15 ماه از زمان تاریخ درخواست انجام شود)
  7. طبقه بندی سیستم
  8. اگر بعنوان یک سیستم بررسی نشده طبقه بندی شود، مدرک حق ثبت اختراع ناشناخته را بدست می آورد
  9. اگر سیستم مورد بررسی قرار گرفته باشد؛
  10. درخواست امتحان
  11. در صورت مثبت بودن نتیجه
  12. باید سند حق ثبت اختراع بررسی شده را دریافت کنید
  13. هزینه تمدیدباید سالیانه در تاریخ درخواست، پرداخت شود.
  14. چاپ و انتشار سند ثبت اختراع

  لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد حق ثبت اختراع در ترکیه با کارماترکی گروپ تماس بگیرید.

  Exchange Rate

  Exchange Rate: TRY